Loading...

PSYCHOSOCIALE THERAPIE

Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Psychosociale therapeuten onderscheiden zich van psychiaters en psychologen omdat er over begeleiding gesproken wordt in plaats van behandeling. Kernwoorden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit. 
 
Uitgangspunt voor psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’. Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.
 
De psychosociaal therapeut helpt om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt. 
 

Therapievormen

 
Onze behandelaren maken gebruik van verschillende therapievormen. Regelmatig worden verschillende interventiemodellen gecombineerd binnen een behandeltraject. 
 
Naast cultuur sensitieve werkwijze van onze therapeuten, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke culturele kaders van de cliënt, hanteren onze behandelaars diverse behandelmethoden vanuit verschillende referentiekaders zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht therapie, inzicht gevende psychotherapie, systeemtherapie, groepstherapie. Samen met cliënt en afhankelijk van zijn problematiek wordt gekozen voor een aangepast behandelinterventie.
 
Voor welke klachten kunt u bij ons terecht?
Volwassenen kunnen bij ons terecht met een breed scala aan klachten. Wij kunnen ook hulp bieden wanneer u niet precies weet wat er met u aan de hand is. Wij hebben ervaring met de behandeling van de volgende psychische klachten:
 
• Stemmingsklachten, o.a. somberheid
• Angstklachten, o.a. fobieën
• Slaapproblemen
• Eetproblemen
• Problemen in het gevoelsleven
• Werk- en studieproblemen
• Moeite met het leggen van contacten
• Identiteitsproblematiek
• Adoptieproblematiek
• Problemen na echtscheiding
• Onverwerkte rouw
• Traumatische ervaringen
• Problemen ten gevolge van incest
• Persoonlijkheidsproblemen
• Assertiviteitsproblemen
• Levensfaseproblematiek
• Acculturatie-en of migratie gebonden problemen
• Gedragsproblemen
• Ontwikkelingsstoornissen
• Verslavingsproblemen
Verder kan een therapeut helpen bij problemen die zich voordoen in gezinnen en relaties, zoals echtscheidingsbegeleiding, partner- en relatieproblematiek, psychische reacties op kinderloosheid en losmakingsproblematiek.
 

Werkwijze

 
In het eerste gesprek legt u uw situatie, klachten of problemen voor. Via een intakegesprek wordt een inventarisatie gemaakt van uw problemen en behandeldoelen.
 
Wij werken vanuit het “zorg op maat principe”: samen met u zoeken de behandelaren concreet naar een oplossing voor uw problemen. Wij werken vanuit een integratieve en cultuur sensitieve benadering, dat wil zeggen dat de therapeut verschillende behandelmethoden combineer en toepas die goed bij uw culturele identiteit kan aansluiten. 
 
U kunt de intake via onze praktijk overigens op elk willekeurig moment stoppen. Wilt u in een later stadium stoppen, dan is dit eveneens mogelijk. In dat geval zal er een eindgesprek plaatsvinden met de therapeut.
De therapeutische waarde van het aanmelden en het aansluitend volgen van de intake zijn groot. Het kan een erkenning zijn van uw verlangen naar vooruitgang. U zet in ieder geval een belangrijke, eerste stap om erachter te komen wat dieper in u speelt, het begin van een reis door uw innerlijke belevingswereld.