Loading...

RELATIE EN FAMILIETHERAPIE

Partnerrelatietherapie is een therapievorm waarin de problemen die u en uw partner hebben gezamenlijk besproken worden. De therapeut zoekt samen met u en uw partner naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Vooral de communicatie en interactie tussen u beiden is een belangrijk onderdeel van de therapie. In de therapie kunt u zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed eenieder op elkaar heeft.


Relatie  

Jullie hebben beiden een vraag tot verandering of verbetering van jullie relatie. In de relatietherapie richten we ons op emoties, het begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie. We brengen de typerende communicatie- en gedragspatronen in jullie relatie in kaart, en helpen jullie bij het (leren) benoemen van emoties, kwetsuren en behoeftes binnen deze patronen. Jullie bouwen er aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken, om te leren hulp, steun en begrip te vragen. Ook de beslissing om een langdurige relatie of huwelijk stop te zetten kan onderwerp zijn van relatietherapie.

Familie therapie 

Gezinnen zijn steeds in ontwikkeling. Groeikansen en conflicten wisselen zich af doorheen de verschillende fasen waar een gezin doorgaat. Denk hierbij aan de geboorte van een eerste kind, opgroeiende tieners, of kinderen die het ouderlijk huis verlaten, maar ook aan omgaan met een gewijzigde gezinssituatie na echtscheiding, nieuw samengesteld gezin of verlies van een gezinslid.

Wanneer deze kleine en grote aanpassingen moeizaam verlopen en voor aanhoudende of terugkerende conflicten zorgen kan gezinstherapie zinvol zijn. We bekijken in therapie de veranderingen en problemen steeds in interactie tussen de verschillende gezinsleden. Ieder heeft er recht op spreken (of zwijgen). De gezinstherapeut brengt samen met jullie de kwetsuren aan het licht, maar focust ook op de krachten van jullie gezin om negatieve patronen te doorbreken.

Tijdens een gezinstraject kunnen één of meerdere gezinsleden ook individuele therapie of relatietherapie volgen. Dit is desgewenst een andere therapeut dan de gezinstherapeut.