Loading...

PRAKTISCH

Gratis kennismaking?

 
Wil je kennismaken met een van onze therapeuten? Dat kan. Als je kiest om in therapie te gaan wil je graag van tevoren weten met wie je te maken hebt. Past de therapeut/counselor wel bij mij? Zal het wel klikken? Kan ik deze persoon wel vertrouwen? Sluit de visie van de therapeut/counselor wel aan bij mijn visie? De makkelijkste manier om op deze en andere vragen te vinden, is door kort met elkaar kennis te maken. Je kunt daarover een afspraak met ons maken.
Kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis
Duur van het kennismakingsgesprek is circa 20 min
 
 

Aanmelden

 
Voor Individuele en relatietherapie/begeleiding 
Via onze website of per telefoon kun je je jezelf aanmelden bij Praktijk Babylon voor een individuele of relatietraject. U moet wel duidelijk aangeven voor welke diensten van ons u een afspraak wenst te maken. We pannen dan direct een afspraak voor een intake of een kennismakingsgesprek. Wanneer je jezelf per mail aanmeldt geef dan graag je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door.
 

Groepsaanbod 

 
Je kunt jezelf via onze website of telefonisch aanmelden voor het groepsaanbod. Geef dan ook je naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres door. En vermeld voor welke groepsgesprek of cursus/workshop je jezelf aanmeld. Je ontvangt vervolgens van ons een bevestiging met meer informatie in de factuur
 

Direct goede hulp

 
- Wij vinden dat je snel geholpen moet worden met je klachten. Praktijk Babylon is bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00. De meeste therapeuten hebben geen wachtlijst. We kunnen al op korte termijn een afspraak voor je inplannen. Je kunt bij ons dus direct aan de slag met je probleem. Als je een klacht hebt, weet je vaak niet meteen wat voor behandeling of specialisatie het best zou werken. Ook daarom is het handig om ons te bellen: ons medewerkers hebben veel kennis over psychologie daarom kunnen ze goed inschatten welke hulpverlener het best bij jou past. Zij vragen je om wat meer over je klacht te vertellen en denken met je mee over wat de prettigste aanpak zou zijn.
 

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken annuleren individuele traject

 
Bij hindering 48 uur van tevoren afspraak annuleren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 

Annulering groepsaanbod

 
Bij inschrijving aan een groepsgesprek/cursus/workshop kan deelname kosteloos geannuleerd worden tot een maand voor de begindatum. Daarna wordt de groepsgesprek/workshop/cursus in zijn geheel gefactureerd. Er wordt geen restitutie verleend wanneer de deelnemer één of meerdere dagen moet missen.
 
 
 
 

Geen verwijsbrief nodig

 
Bij ons heeft u geen verwijsbrief nodig van de huisarts of van de GGZ en kunnen we meteen aan de slag
 

Contact met Praktijk Babylon

 
Meer weten over ons en onze werkwijze? Bel ons gewoon even op voor goed advies. Wij zijn op werkdagen te bereiken tussen 08:30 tot 17.00, bel ons op 010 237 51 82 
 
 

Kwaliteit en Erkenning

 

Onze zorgverleners zijn aangesloten bij de volgende organisaties en werken volgens hun beroeps- en gedragscode. 

 

                    

 

AGB code Z.Unal       90108561
AGB code onderneming       90067601
ABvC licentienummer      118261
RBCZ licentienummer       2003957
VGVZ licentienummer      81661
SKGV licentienummer      410340

             

  

 

 

 

 

Uw Privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy Op De Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

• de kosten van het consult

 

 

Klachten

 

Als je klachten hebt over een Registercounsellor ABvC® dan is het goed om te kijken of je je klacht samen met de Registercounsellor ABvC® kunt bespreken. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt of als jullie relatie dusdanig is gebrouilleerd dat dit niet mogelijk is, dan kun je je wenden tot een mediator.

Alles wat je nodig hebt omtrent de afhandeling van een klacht vind je hieronder.

Link: Klachtenformulier voor counsellors aangesloten bij de ABvC

https://www.scag.nl/media/1085/cliëntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf

De SCAG koppeling hier plaatsen https://www.scag.nl/