Loading...

OVER ONS

Praktijk Babylon is een dynamische groepspraktijk voor interculturele, psychosociale hulpverlening, en geestelijk zorg met deskundige behandelaren met een brede expertise.  Wij richten ons in het bijzonder op transculturele doelgroepen.

We bieden hulpverlening aan individuen, paren, gezinnen en families met uiteenlopende problemen waaronder psychologische problemen, identiteitsproblemen, relatie en gezinsproblemen, migratie gerelateerde problematiek, cultuurgebonden problemen, acculturatie. Gespecialiseerde psychologische zorg in de vorm van psychosociale therapie. 

Tevens bieden we ook Islamitisch geestelijke begeleiding & Kunstzinnige therapie. Daarnaast bieden we diverse cursussen en trainingen waardoor je je vanuit een nieuwe optiek zicht krijgt op jezelf, je omstandigheden, je partner en/of je kinderen, je werk en al je andere contacten om je heen, geestelijke stabiliteit helpt versterken of de communicatie in relaties aanzienlijk verbetert. 

Ons team werkt vanuit de visie dat behandelen een integrale aanpak vereist waarbij de focus niet alleen op symptomen ligt, maar ook op achterliggende factoren. Met deze allesomvattende benadering kan de wortel van het probleem aangepakt worden waardoor behandelingen een blijvend effect hebben. Ons team werkt nauw samen om uw problemen zo effectief mogelijk aan te pakken bij de wortel. 

Onze visie is dat goede zorg een integrale aanpak vereist, een allesomvattende benadering van de problemen en klachten. De kleinschalige structuur van het team maakt nauwe samenwerking mogelijk waardoor we de best mogelijke zorg kunnen leveren.

De zorg is laagdrempelig, in het bijzonder voor allochtone Nederlanders, mede dankzij onze expertise en sensitieve kijk op taal- en cultuuraspecten. Naar onze mening is cultuursensitiviteit belangrijk bij diagnostiek en behandeling van al onze cliënten. Dit betekent dat onze hulpverleners zich verdiepen in cultuur waar nodig, om een helder beeld te krijgen van de bestaande problematiek en optimaal te kunnen behandelen. 

Daarnaast spreken onze therapeuten verschillende talen, wat bijdraagt aan vertrouwen en begrip. 

Therapie en persoonlijkheid

Als praktijk leggen wij de focus op persoonlijkheidsproblematiek, die vaak complex en hardnekkig van aard is. Het vraagt doorzettingsvermogen om tijdens de behandeling te leren begrijpen waar klachten vandaan komen en hoe uw persoonlijkheid hier een rol in speelt. Tijdens de behandeling zult u leren om zelf steeds meer stil te staan bij de eigen gedachten en gevoelens. De therapeut zal u helpen bestaande denkpatronen te doorbreken, een nieuwe manier van kijken naar lastige kwesties te ontwikkelen en hier gemotiveerd mee aan de slag te blijven gaan.

Vertrouwen tussen behandelaar en cliënt

Vertrouwen tussen behandelaar en cliënt wordt door ons als een van de belangrijkste voorwaarden beschouwd om een goede relatie op te bouwen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die al zo vaak tegenslagen in relatie tot anderen hebben ervaren, is dat zeker niet het geval.

De behandeling is volgens ons afgerond wanneer u zonder verlies van uw eigen identiteit een fundamentele verandering in uw persoonlijkheid heeft weten te bereiken en een terugval naar oude patronen niet langer bij u te verwachten valt.