Loading...

INZICHTGEVENDE GROEPSTHERAPIE

INZICHTGEVENDE GROEPSTHERAPIE

Inzicht gevende groepstherapie is een therapievorm in groepsverband waarbij meerdere deelnemers betrokken zijn. Tijdens de zittingen bespreken de groepsleden allerlei dingen met elkaar onder begeleiding van een of twee groepspsychotherapeuten.  Kenmerkend voor groepstherapie is dat niet alleen de cliënt en de therapeut maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden. Daarbij kunnen gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid ontstaan. Die gevoelens staan centraal in de therapie.

Er is één of twee keer per maand een bijeenkomst die twee uur duurt. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeut.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Voor- en nadelen van groepstherapie

Groepstherapie is een proces dat geleidelijk verloopt. Een voordeel van deze vorm van therapie is dat men allemaal in hetzelfde schuitje zit ook al zijn de problemen waarvoor men komt vaak verschillend.

In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan dan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.

Mensen zien soms op tegen therapie in groepsverband, omdat het behoorlijk confronterend kan zijn aangezien men zichzelf tegenkomt in het contact met medegroepsleden. Het wordt namelijk vrij snel zichtbaar hoe iemand met anderen en zijn problemen omgaat.

Dit kan een overweging zijn om juist wel of juist niet voor groepstherapie te kiezen. Soms is het mogelijk om naast de groepstherapie individuele begeleiding te krijgen. In een individuele therapie heeft de therapeut meer gelegenheid om aandacht te besteden aan individuele problemen.