Loading...

Cursus Islamitische Psychologie/ Nafs Psychologie leerjaar 2

Cursus Islamitische Psychologie / Nafs Psychologie leerjaar 2

 

Omschrijving cursus

De moderne psychologie biedt geen ruimte voor God en het ziel. Het wordt slechts gezien in het licht van een verbeelding, een traditie of een waanidee. Dat kan ook niet anders omdat het geloof in God mist. Echter heeft men behoefte aan uitbreiding van de psychologie om de mens te begrijpen. Psychiater Dr. Mustafa Merter heeft in meer dan 20 jaar de Nafs Psychologie ontwikkeld. Deze nieuwe leerschool bevat de moderne psychologie geïntegreerd met islamitische psychologie. Om de nafs te kunnen begrijpen moeten we de fundamenten van de moderne psychologie kennen. Echter is dit niet voldoende. We zullen ook de mens vanuit de schepper moeten kennen. In deze leerschool leer je de mens psychologie vanuit de Koran en de Soenna. Nafs psychologie geeft gehoor aan het onwetende en de waarheid van God.

 

Om deze kennis te leren en over te dragen is er een speciale educatie- en therapieprogramma ontwikkeld: theorie, groepstherapie en individueel therapie. In het theoriegedeelte zullen onder andere de volgende onderwerpen behandeld worden; moderne psychologie, nafs psychologie, belevingspsychologie, psychopathologie, nafs vanuit de Koran en de Soenna, verschillende stadia van bewustzijn, droom analyse. Een ieder zal ook individueel een therapietraining krijgen. Op deze manier zal de theorie ook beter begrepen worden en kan men dit ook in zijn/haar dagelijkse leven en op het werkveld toepassen. Er zullen ook inzicht gevende groepstherapieën plaatsvinden. Dit zal een ieder bijdragen in de kennis en zoektocht naar zichzelf. De therapiegroep vormt een belangrijke onderdeel van het leren werken met groepsdynamica en het toepassen van kennis tijdens groepstherapiesessies.

 

Leerdoelen:

  • De cursist kent de moderne psychologie en de islamitische psychologie/nafs psychologie, kan verbanden leggen en ook de verschillen benoemen.
  • De cursist is bekend met de specifieke methoden van de islamitische psychologie/nafs psychologie
  • Cursist kan vanuit de islamitische psychologie/nafs psychologie het gedrag van mensen verklaren en uit te leggen hoe het gedrag van mensen beïnvloed wordt.
  • De cursist weet wat droomanalyse is en heeft een begin gemaakt in de analyse van de dromen
  • De cursist maakt verdieping in de technieken van de groepstherapieën om zelfstandig een groepstherapie te leiden. 
  • De cursist leert zijn/haar eigen gedrag te reflecteren en te analyseren op basis van de islamitische psychologie/nafs psychologie

 

 

Niveau

HBO, WO

 

 

 

Inhoud

Deze cursus is Verdieping Islamitische Psychologie / Nafs psychologie en bestaat uit 10 modules.  Neem contact op met onze praktijk voor meer informatie over de inhoud van de cursus.

 

Praktische informatie Cursus

 

1.1 Voor wie

Onze cursus is gericht op de islamitisch geestelijke verzorgers, psychiaters, psychologen, agogen, psychosociale counselors, systeemtherapeuten, maatschappelijke werkers, jeugdwerkers en therapeuten.

 

1.2 Plaats en tijd

Cursus wordt gegeven in het gebouw van Praktijk Babylon, adres: Van Baerlestraat 197, 3132EE Vlaardingen.

Cursus start op 26 januari 2019. -klik- (zie bestand ‘Cursusdagen overzicht islamitische psychologie/nafs psychologie leerjaar 2’) voor meer informatie over de data van de cursus.

 

1.3 Aan te schaffen studiemateriaal

Studieboek ‘Psikolojinin ücuncü boyutu Nefs Psikolojisi ve rüyalarin dili’, Dr. Mustafa Merter
“Bütüncül Psikoterapi” , Tahir Özakkaş

 

1.4 Kosten

Studie €2700,-. U kunt in een keer betalen of in 10 termijnen.

 

1.5 Docenten

Wij garanderen kwaliteit en deskundigheid. De cursus wordt gegeven door gekwalificeerde en ervaren docenten.

 

Inschrijving Cursus Islamitische Psychologie / Nafs Psychologie leerjaar 2

(via de site, dus hieronder mogelijkheid voor inschrijving)